CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT – KIẾM TIỀN CÙNG DELICHILL.

Tháng Sáu 2, 20220

Chính sách này nhằm đưa ra những điều kiện và lợi ích tổng quan dành cho những khách hàng sử dụng ứng dụng đặt đồ ăn Delichill và có mong muốn tham gia vào chương trình tiếp thị liên kết tại ứng dụng bằng hình thức đăng các bài quảng cáo lên trang mạng xã hội của chính khách hàng.

Phạm vi và Điều kiện tham gia

Không giới hạn phạm vi sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết của Delichill. Điều kiện đủ cho dịch vụ là giới hạn địa lý độ phủ của ứng dụng giao đồ ăn Delichill.

Điều kiện tham gia: là khách hàng sử dụng có đăng ký tài khoản trên ứng dụng Delichill;

Lưu ý: Không yêu cầu khách hàng phải đặt đơn hàng để có thể sử dụng tiếp thị liên kết của ứng dụng Delichill;

Làm thế nào để sử dụng công cụ tiếp thị liên kết Delichill

Đối tác sử dụng các tác vụ tiếp thị liên kết có trực tiếp trên ứng dụng Delichill. 

Các hình thức để tiếp thị khác tùy thuộc vào khách hàng. Delichill chịu trách nhiệm cung cấp các tài nguyên về mặc hình ảnh và chiến dịch tiếp thị trong trường hợp khách hàng yêu cầu.

Thu nhập và quyền lợi

  • Mô hình tiếp thị liên kết của Delichill được xây dựng 2 tầng. Khi một đơn hàng thành công qua địa chỉ liên kết, 80% thu nhập của Delichill* sẽ được chia sẻ cho mô hình tiếp thị này.
  • Người dùng sử dụng Ứng dụng Delichill (Khách hàng) để tạo địa chỉ liên kết, sau đó chia sẻ đến bạn bè địa chỉ liên kết đó. Khi đơn hàng (qua địa chỉ liên kết) thành công, khách hàng sẽ nhận được 66.1% tổng thu nhập từ đơn hàng của Delichill.
  • Ngoài ra, khi đơn hàng (qua địa chỉ liên kết) thành công, người tuyến trên của khách hàng cũng sẽ được nhận 14.9% tổng giá trị đơn hàng của Delichill.

Lưu ý: Khách hàng không cần thực hiện duy trì số dư trong tài khoản Delichill để có thể thụ hưởng những quyền lợi kể trên.

(*) Thu nhập từ đơn hàng (không bao gồm phí vận chuyển)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *